Økonomi og ejerskab

Generelle oplysninger omkring Økonomi

Ejendommene er alle velbeliggende, dette er det vigtigste kriterie når boligerne udvælges. Dette vil være med til at sikre at investeringen er mere sikker og stabil. Prisdannelse på boligmarkedet kan naturligvis variere fra område til område, og her er det igen vigtigt at kunne forvente at ”Delebolig” med deres erfaring vil være istand til at identificerer boliger med lav risko for markante prisfald. Med enhver investering vil der altid være en risko for prisfald, dette som følge af ændring i konjunkturerne eller en finanskrise som vi så i 2007/2008. Sådanne ændringer kan være svære at forudsige, men med udgangspunkt i at der er tale om en investering i en feriebolig, vil fokus heller ikke være på prisdannelsen på boligmarkedet. 

”Delebolig” laver grundig research i hvert eneste land og område, således at driftsudgifterne er budgetteret realistisk med udgangspunkt i faktiske forholdt, endvidere er der i alle beregninger indregnet inflationsforventninger i forbindelse med fastsættelse af fremtidige driftesudgifter. 

Hvert kvartal indbetaler alle ejere 3 måneders forbrug af fællesudgifter + 20% af et års fællesudgifter, således at alle er sikret, hvis en eller flere ejere ikke betaler de løbende fællesudgifter.

Dette beløb dækker, nedenstående udgifter.

 • Ejendomsforsikring 

 • Indboforsikring     

 • Renovation 

 • Ejendomsskat   

 • Fællesudgifter 

 • Vedligehold   

 • Udgifter til vedligehold af grund, pool mm.      

 • Revisor 

Hvad dækker fællesudgifterne ikke?

 • Hver medejers andel af ejendomsværdiskatten
 • Forbrugsudgifter - el, vand og varme (afregnes efter forbrug)
 • Rengøring efter hvert ophold

I forbindelse med beregninger er der ikke indregnet eventuelle lejeindtægter fra udlejning, dette vil påhvile den enkelte ejer selv at opkræve, samt afregne skat heraf.

Skatteforhold:
Hvorledes beskatningen er for den enkelte investor kan afhænge af individuelle forhold. Er du i tvivl om, hvorledes en investering i anparter i en Delebolig vil påvirke din økonomi, opfordrer vi dig til at søge svar hos din egen rådgiver.
 

Finansieringen

Finansieringen af dit køb kan ske på flere måder:

1. Du har rådighed over beløbet og betaler kontant
2. Du har friværdi i din danske bolig, som du udnytter til købet 
3. Du låner pengene i dit pengeinstitut
4. Der er etableret en låneaftale for ejerforeningen der finansierer en del af købet

Uanset hvordan du lader dit køb finansiere, skal du deponere købsprisen kontant, samt betale din andel af fællesudgifterne, ind på ejerforeningens konto.
Vi tilbyder både Deleboliger med finansiering og uden finansiering. Dette aftales med de enkelte medejere.

Kan det enkelte ejerskab opløses? 

Den enkelte ejerforening kan selv beslutte sig for en eventuel opløsning.  
Der er som udgangspunkt ikke fastsat nogen udløbsdato for investeringen, da dette skal ses som en investering i feriebolig og ikke som en anlægsinvestering. Men skulle der være et ønske i foreningen om at opløse ejerforningen, kan det naturligvis ske, dette kunne være som et resultat af at man har andre ønsker eller eksempelvis man modtager et gunstigt tilbud fra nogen som ønsker at købe boligen.

Der i aftalegrundlaget klart defineret at såfremt der er mere en 2/3 af ejerene (dvs. 4 ejere eller mere) der ønsker at ophæve foreningen så ville det være muligt. Dette natuligvis for at sikre at en enkelt ejer ikke kan bremse for andres ønsker. 

Det er ikke vores forventning at opløsning vil ske ofte, da der jo altid er mulighed for at den enkelte kan sælge sin andel. Og vi vurderer at dette vil være den mest sandsynlige strategi for en medejer der ikke længere ønsker at bruge sin feriebolig. I tilfælde af død vil en andel naturligvis kunne overføres til arvingerne.