Hvorfor overveje køb af delebolig?

Hvorfor overveje køb af Delebolig ?

”Delebolig” giver dig adgang til dine drømme uden at skulle tænke på besværet ved at eje en bolig selv. 

En ”Delebolig”  giver dig adgang til en større og bedre bolig og derved får du mulighed for at få mere for pengene. Du bliver medejer af en ejendom der typisk koster 6 gange mere hvis du selv skulle købe den og på den måde får du mulgihed for at være ejer af en bolig du nromalt ikke selv ville have råd til. 

”Delebolig” leverer et gennemprøvet koncept, der sikrer at spare dig for alt besværet både i forbindelse med købet, men også i forbindelse med den daglige administration. Samtidig stiller vi vores professionelle ekspertice til rådighed i hele forløbet. Hvilket gør at alle små og store spørgsmål der opstår i forbindelse med køb og drift af bolig kan besvares, baseret på vores tidligere erfaringer.

”Delebolig” sikrer dig at der ikke kommer uforholdsmæssige ekstrabetalinger, idet at vi indregner en likviditetsbuffer for alle vores boliger. Dvs. at skulle der være en enkelt medejer der ikke betaler som aftalt, vil der i ejerforeningen være den fornødne likvidiet til at betale den løbende drift. Viser det sig at der er en ejer der ikke betaler sine løbende driftsudgifter, kan de øvrige ejere beslutte at ekskludere denne ejer fra ejerforeningen - og at dennes andel sælges til en ny ejer. Alternativt kan de øvrige ejere udnytte deres option til at købe denne tidligere ejers del.   

Et ejereskab i ”Delebolig” er forpligtende i den forstand at du har mulighed for at deltage i den årlige generalforsamling, der afholdes for hver bolig. Her vil der typisk blive truffet afgørelse omkring væsentlige forbedringer og godkendelse af regnskab og næste års budget.

”Delebolig” vil løbende have nye boliger til salg, og her vil det også være muligt for eksisterende kunder, at udbyde deres andele til salg. Der kan også være tilfælde hvor nogle er interesseret i at skifte til noget større eller mindre i forhold til den enkeltes behov. 

”Delebolig” vil være med til at sikre at flere har mulighed for at eje en bolig i udlandet. Og samtidig være en del af et koncept der sikrer det vigtigste for den enkelte – ferie uden bekymringer.

”Delebolig’s” aftalegrundlag er udarbejdet af eksterne professionelle rådgivere og vi vil naturligvis løbende følge op på den lokale lovgivning  og kundens situation, for at sikre at aftalegrundlagt til enhver tid tager hensyn til eventuelle ændringer.