Om delebolig konceptet

Hvad er en Delebolig ?

Via ”Delebolig” bliver du medejer af en lækker feriebolig i Spanien eller Frankrig. Du indgår i ejerskabet sammen med op til 5 andre, som du deler alle udgifter og brugen af boligerne med. 

Den løbende administration af boligerne varetages af ”CC Ejendomme Køge”. Din sikkerhed er at ejerforeningen er opbygget på en sådan måde at alle er sikret de samme rettigheder gennem et gennemprøvet setup. Hver ejerandel giver ret til op imod 2 måneders brugsret af boligen. Dette sker ved at hver ejer tildeles perioder til brug af boligen, og disse perioder roteres årligt, således at attraktive perioder fordeles ligeligt. 

CC Ejendomme Køge stiller en booking kalender til rådighed, hvor også der er mulighed for at bytte uger i det omfang det er ønsket.

Administration af boligerne:

Du betaler hvert kvartal en fast fællesudgift, der dækker alle omkostninger til feriebolig og de tilknyttede administrationsomkostninger.

Du behøver ikke bekymre dig over administration, vedligeholdelse, udskiftning af inventar eller lignende, det skal vi nok sørger for.
Du booker bare din ferie og nyder den med din familie, venner eller kollegaer.

Op til 8 ugers ferie hvert år: 

Som udgangspunkt får du tildelt 8 fastlagte uger i boligen. Men erfaringsmæssigt er der god mulighed for at bytte uger med dine medejere. 

Du kan booke perioder som ønsket så længe det er i henhold til de aftalte regler for brug af boligen.

Typisk bruger de enkelte investorer 4-5 uger pr. år. Hvilket også giver mulighed for en mere spontan brug af ferieboligen.